JESTEŚ TUTAJ: HOME Regulaminy

Regulamin usługi sklepu internetowego I. Definicje sirinocloud.pl  – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu, tj. SIRINO IWONA ŚWIST z siedzibą w Szczecinie (70-707), ul. Przodowników Pracy 83a, NIP: 8581631047, REGON: 320925865, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem BOI-64114/P/060394/10 ; e-mail: info@sirinocloud.pl, będącą

Regulamin certyfikatów SSL §1 Definicje sirinocloud.pl – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu, tj. SIRINO IWONA ŚWIST z siedzibą w Szczecinie (70-707), ul. Przodowników Pracy 83a, NIP: 8581631047, REGON: 320925865, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: info@sirinocloud.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego. Regulamin

Regulamin tucows.com W NINIEJSZEJ UMOWIE REJESTRACJI („Umowa”), „Osoba zarejestrowana” [Registrant], „Wy” oraz „Wasze” dotyczą Osoby zarejestrowanej dla każdej rejestracji nazwy domeny, natomiast „my”, „nas” oraz „nasze” dotyczą Tucows.com Co., a „Usługi” dotyczą usług rejestracji nazw domen świadczonych przez nas zgodnie z ofertą przedstawianą przez home.pl sp.j., Dostawcę usług rejestracyjnych („Odsprzedawcę”). Wszelkie odniesienia do „rejestru”, „Rejestru”

Regulamin płatności usług VPS I. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Operator – SIRINO Iwona Świst, ul. Przodowników Pracy 83a, 70-707 Szczecin, NIP: 858-16-31-047, Regon: 320925865 Działalność Gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem BOI-64114/P/060394/10 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Regulamin – regulamin regulujący zasady świadczenia Usługi, który stanowi

Regulamin świadczenia usług VPS I. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Operator – SIRINO Iwona Świst, ul. Przodowników Pracy 83a, 70-707 Szczecin, NIP: 858-16-31-047, Regon: 320925865 Działalność Gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem BOI-64114/P/060394/10 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych

GÓRA